تست آزمون2020-10-10T17:05:52+03:30

Touchstone 1 – S2 (Units 4-6)

  • جهت شرکت در آزمون ضروری است تا فیلد های مشخص شده ی مربوط به اطلاعات خود را وارد کنید.
  • توجه داشته باشید اگر در حین آزمون صفحه را ببندید آزمون صفر محاسبه خواهد شد.
  • فقط یکبار در آزمون میتوانید شرکت کنید.
  • آزمون دارای بازه ی زمانی است پس توجه داشته باشید.

 

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
می بایست یک نشانی ایمیل وارد کنید.

دوره‌های جدید

اطلاعات تماس

کاشان خیابان آیت الله کاشانی کوچه شهید سروی زاده

Phone: 031-55449499

Web: آموزشگاه گفتارنو

نوشته‌های تازه